Proiect

„Extinderea capacitatii de productie a POLTEKS S.R.L. prin construire hala de
productie, inclusiv dotare”,
cod SMIS 138048

 

SC POLTEKS SA implementează în calitate de beneficiar, proiectul „ Extinderea capacitatii de productie a POLTEKS S.R.L. prin construire hala de productie, inclusiv dotare”, cod SMIS 138048, ca urmare a încheierii contractului de finanțare nr. 7405/17.12.2021 cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI în calitate de Autoritate de Management, şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

 Proiectul „Extinderea capacitatii de productie a POLTEKS S.R.L. prin construire hala de productie, inclusiv dotare”, cod SMIS 138048, este un   proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Prioritatea de investitii 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este îmbunatatirea competitivitatii POLTEKS S.R.L., adresându-se atât pietei nationale, cât si celei internationale, în urmatorii 5 ani..

 Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea unei investitii initiale prin extinderea capacitatii unitatii existente, fata de anul 2019.

Pentru  realizarea  acestui obiectiv specific, POLTEKS S.R.L. are în vedere implementarea unui proiect cu finantare publica, prin care se urmareste construirea unei hale de productie si dotarea acesteia cu echipamentele si utilajele necesare activitatii pe care firma o desfasoara.

2. Cresterea productivitatii muncii a POLTEKS S.R.L., fata de anul 2019, prin achizitia unor echipamente performante. Pentru realizarea acestui obiectiv specific, POLTEKS S.R.L. are în vedere producerea de parti componente pentru masini de utilizare generala (valturi/roti imbricate in poliuretan/cauciuc) folosind linia de productie automatizata, crescand volumul produselor produse.

3. Cresterea volumului vânzarilor fata de anul 2019, prin promovarea produselor produse.

Necesitatea  realizarii  investitiei  deriva  din  scopul  realizarii  obiectivului  de  extindere  a  capacitatii  de productie, intr-o zona mult mai accesibila investitiilor, respectiv in Parcul Industrial Ploiesti. Societatea POLTEKS SRL a urmarit constant noi posibilitati de dezvoltare atât în domeniul în care activeaza, cat si in alte domenii.

 Rezultatele proiectului

 1. Extinderea capacitatii unitatii existente, fata de anul 2019, a POLTEKS S.R.L.

2. Volum de productie crescut, fata de anul 2019, pentru SC POLTEKS SRL

3. Volumul vânzarilor crescut, fata de anul 2019, pentru SC POLTEKS SRL

Locul de implementare a proiectului este în Municipiul Ploiesti, Soseaua Ploiesti - Targoviste, KM 8, Judetul Prahova. Numarul cadastral al imobilului ce face obiectul proiectului este 130702 – teren în suprafata totala de 6.385 mp din care suprafata utilizata pentru proiect este de 2.633,49 mp. Terenul pe care se va realiza constructia halei, este proprietatea Polteks SRL, conform contractului de vânzare cumparare din 23.01.2019. Locul de implementare a proiectului este înregistrat atât ca sediu principal, cât si ca punct de lucru, conform certificatului constatator ORC.

 Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 01.04.2019 și data 31.12.2023.

Valoarea totală: Valoarea totală a proiectului este de 8,914,037.76 lei, din care:

-     6,699,228.56   lei      -   valoarea   totala   eligibilă   compusa   din:   4.085.436,09   lei   -   valoarea  eligibilă nerambursabilă din FEDR, 720.959,29 lei       - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național,

1.892.833,18 lei  - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

-     2.214.809,20 lei    - valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă Cheltuielilor neeligibile.

 

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de Dl. Ismail Selim, telefon 0244 387 610, fax: 0244 387

612, e-mail:  polteks@polteks.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro(http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro(http://www.inforegio.ro), precum și www.facebook.com/inforegio.ro(http://www.facebook.com/inforegio.ro).

 

 

Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor citeste mai mult